Personeelselectief
Snel zoeken
Functieprofieltest

Test uw medewerkers!

PersoneelSelectief biedt de mogelijkheid om nieuwe werknemers, maar ook werknemers die eventueel jaren bij u werkzaam zijn te testen. Dit noemen wij de FunctieProfieltest. De test is kwalitatief betrouwbaar en scherp geprijsd, namelijk € 285,- (ex. BTW) per test.

Het betreft een van origine Amerikaanse test die inmiddels ruim 25 jaar in gebruik is en wordt wereldwijd toegepast door 40.000 bedrijven. Als basis dient een vragenlijst waarmee u als werkgever aangeeft wat u als werkgever belangrijk vindt qua inhoud in m.b.t. de geteste functie. Hierbij moet uiteraard worden uitgegaan van 'acceptabele' maatstaven. De "perfecte medewerker" bestaat immers niet!. Uit onze ervaringen blijkt dat de test kwalitatief voor 95% overeenkomt met diverse assessments vanaf een prijsniveau van ruim € 2000,-. Kortom: deze test is betrouwbaar, snel en niet duur!

De test laten uitvoeren zal als resultaat opleveren dat er een goede indicatie wordt gegeven over:

  • het analytisch vermogen;
  • het verbaal redeneervermogen;
  • het numeriek inzicht;
  • de karaktereigenschappen;
  • 'wat zit erin' aan capaciteiten/kwaliteiten.

Per testonderdeel word vervolgens in het rapport aangegeven in hoeverre de werknemer voldoet aan de criteria die de werkgever stelt voor de betreffende functie. In de samenvatting staat concluderend in hoeverre de werknemer past bij de functie en wat zijn/haar verbeterpunten zijn. Verder geeft de test inzicht in de slagingskans bij een veranderende werkomgeving of een wijziging in het functieprofiel.

In de test zit ook een waarheidsgehalteschaal ingebouwd (1 - 10). Hoe lager de score, hoe meer er 'sociaal wenselijke antwoorden' zijn gegeven, hoe lager de betrouwbaarheid van de uitkomst.
Daarnaast is het altijd handig om als leidinggevende te weten wat de aandachtspunten zijn geweest op het moment dat de (nieuwe) collega in kwestie deze test heeft gemaakt. Deze worden in het rapport duidelijk aangegeven.
Deze test moet u zien als een extra tool. Het verschaft u meer inzicht of de werknemer past in zijn huidige functie of in een eventueel nieuwe functie. Uiteraard biedt PersoneelSelectief ondersteuning bij vragen die ontstaan tijdens en na de testfase.

Wilt u meer informatie over deze test? Stuurt u even een mail naar info@personeelselectief.nl, wij nemen op korte termijn contact met u op.

Contact