Personeelselectief
Snel zoeken

Disclaimer / Privacy

Disclaimer / privacybeleid www.personeelselectief.nl

Niets van onze website(s) mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van PersoneelSelectief Vof en PersoneelSelectief B.V; nader te noemen PersoneelSelectief. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

PersoneelSelectief wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website(s) of de inhoud daarvan of bijbehorende applicaties, database, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.
De informatie die op onze website(s) wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd, ditzelfde geldt voor de toegang tot (andere) onderdelen van of via deze sites of toepassingen van/via deze sites. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.
privacy
Indien vragers of aanbieders van (tijdelijk) werk aan PersoneelSelectief gegevens verstrekken, geven zij ons daarmee nadrukkelijk toestemming om deze te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of het vervullen van vacatures. PersoneelSelectief gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Wij stellen deze gegevens alleen ter beschikking van derden met als oogmerk het vinden van (uitzend)werk of het vervullen van vacatures. Expliciet wordt kennis genomen van het feit dat alle informatie die ingevoerd is via de sites of daarbij behorende databases eigendom zijn van PersoneelSelectief.

PersoneelSelectief behoudt zich het recht voor om toegang tot gegevens te blokkeren en de mogelijkheid om gebruik te maken van of inzicht te krijgen in gegevens te blokkeren dan wel definitief of tijdelijk te verwijderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor, +31 (0)38 – 452 98 90, info@personeelselectief.nl