Uitleg Payroll

Welke kosten zitten in het payrolltarief?

De kosten die PersoneelSelectief voor zijn rekening neemt zijn:

 • Brutoloon en werknemerspremies
 • Werkgeverspremies
 • Pensioenafdrachten
 • Reservering vakantieuren/dagen/feestdagen
 • Wachtdagcompensatie
 • ADV-dagen reservering (bouw)
 • Reservering vakantiegeld
 • Ziekterisico
 • Salarisadministratie en contractbeheer

Is payrolling duur?

Wij kunnen u exact voorrekenen wat payrolling kost in vergelijking met de kosten van eigen personeel. In de praktijk blijkt payrolling niet of nauwelijks duurder te zijn. Dit komt met name, omdat werkgevers of hun accountant, bij het berekenen van de directe- en indirecte loonkosten, de 'improductieve' uren van de werknemer vaak niet meenemen in de berekening!

Met payrolling bent u verlost van een hele hoop administratieve rompslomp. Denk bijvoorbeeld aan een ziekengeldverzekering en een Arbodienst. Tevens biedt het een grote mate van flexibiliteit, met name de eerste vijf jaren van een dienstverband.

Voor een rekenvoorbeeld van de kosten van onze payrolling kunt u kijken op: Rekenvoorbeeld Payroll.

Informatie

Wilt u meer informatie inzake onze PayrollPlus-formule? Bel voor een afspraak met PersoneelSelectief, onze gegevens vindt u op: Contact

Veelgestelde vragen over payroll
Wat is het voordeel van payrolling bij PersoneelSelectief ten opzichte van een uitzendbureau?

Indien PersoneelSelectief uw payrolling regelt, heeft u een viertal belangrijke voordelen ten opzichte van payrolling bij de meeste uitzendbureaus:

 • Een uitzendbureau werft uw nieuwe medewerkers, kiest u voor een payrollbedrijf, dan werft u zelf. Wel zo efficiënt, u weet tenslotte zelf het beste over welke kwaliteiten uw medewerkers moeten beschikken. Een bijkomend voordeel is, dat de medewerker een grotere mate van betrokkenheid voelt bij uw organisatie wanneer u zelf werft.
 • Een tweede voordeel is onze deskundigheid. Payrolling is een specialisatie van PersoneelSelectief, ontwikkeld met kennis van jarenlange ervaring in accountancy en salarisadministratie (terwijl payrollen via een uitzendbureau een nevenactiviteit is). Wanneer u ons bij vragen belt, krijgt u direct een deskundige medewerker aan de telefoon.
 • Een derde voordeel is het tarief. PersoneelSelectief heeft minder overhead dan een uitzendbureau met meerdere kantoren. Dit ziet u direct terug in onze scherpe tariefstelling.
 • Het grootste voordeel is misschien nog wel onze onafhankelijkheid. PersoneelSelectief werkt samen met een aantal payrollpartners, die ieder voor zich gespecialiseerd is in een branche. Wij kunnen op deze manier de beste payroll toepassen voor al onze klanten, waarbij we bij elke klant maatwerk leveren. In onze afspraken met deze partijen zijn scherpe tariefsvoorwaarden voor onze relaties reeds bedongen.

Kan ik lopende contracten overzetten?

Wanneer u personeel in dienst heeft met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, kunt u hen bij ons op de payroll plaatsen. De werknemer behoudt daarbij zijn/haar opgebouwde rechten en plichten.

Zijn mijn personeelskosten snel inzichtelijk?

U betaalt een vast tarief per gewerkt uur en ontvangt periodiek een factuur. Op deze wijze heeft u snel en overzichtelijk inzage in uw personeelskosten.

Hoe is overname van mijn medewerkers geregeld?

Wanneer u medewerkers in dienst heeft die u wilt overzetten naar onze payrolling wordt per individu gekeken naar de opgebouwde rechten. Uw medewerker neemt de opgebouwde rechten mee. Onze adviseur bepaalt, in overleg met u, de contractvorm. Wanneer u iemand, die bij ons op de payroll staat, zelf in dienst wilt nemen, kan dit op korte termijn, zonder kosten.

Schept payrolling meer afstand naar medewerkers toe?

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers vooraf bang waren dat er met payroll meer afstand tot het bedrijf en verschil op de werkvloer zou onstaan (meest genoemde nadelen). Echter, na een jaar zeiden 84% van dezelfde medewerkers juist een grotere binding met hun werkgever te hebben gekregen. Door payroll was namelijk alles nu veel beter geregeld (salarisbetaling op tijd, snellere terugkoppeling op vragen, juiste arbeidscontracten, betere ziektebegeleiding etc., zie ook uitleg payrolling).

Voor wat betreft het onderscheid op de werkvloer zei 89% niets te hebben gemerkt.

Het uitzendbureau waar ik mee werk zegt dat ze geen werknemers in de bouw mag payrollen, klopt dat?

Dit klopt, de meeste uitzendbureaus mogen geen vakkrachten in bouw- en schildersbranche payrollen. PersoneelSelectief regelt wel de payrolling van vakkrachten voor u, omdat er sluitende afspraken gemaakt zijn met bouwbond en schildersbond. Payrolling van vakkrachten is overigens maatwerk, omdat we hierin de CAO-loonafspraken en pensioenopbouw bij bedrijfstakpensioenfonds meenemen.

Maakt het uit waar mijn bedrijf is gevestigd?

PersoneelSelectief werkt in de kop van Overijssel en niet landelijk. Dit, omdat wij onze klanten en werknemers graag persoonlijk te woord willen staan en wij binnen één uur bij de klant willen zijn indien hij hierom vraagt.

Hoe geef ik de gewerkte uren door?

U kunt de gewerkte uren online doorgeven, maar ook per fax of per e-mail.

Wat zijn de kosten?

Het tarief per gewerkt uur is afhankelijk van diverse factoren. Payrolling is maatwerk, daarom is het noodzakelijk dat wij u persoonlijk advies kunnen geven. Tijdens het gesprek met een van onze adviseurs, kijken wij wat in uw situatie de optimale oplossing is en welke kosten hieraan verbonden zijn. Ons streven is altijd om de payrollkosten niet hoger te laten uitkomen dan de kosten van een eigen werknemer. En dit lukt ons in 95% van de gevallen!

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen! kijk voor onze gegevens op: Contact

Onze mensen

Ton Rijke
Ton Rijke
Renate Eenkhoorn
Renate Eenkhoorn
Jeroen Beens
Jeroen Beens
Leo Eenkhoorn
Leo Eenkhoorn
Johan Eenkhoorn
Johan Eenkhoorn
Henk Visscher
Henk Visscher
Copyright © 2020 PersoneelSelectief   |  Disclaimer / Privacy   |  Algemene Voorwaarden   |  Payroll   |  Sitemap