Personeelselectief
Teaser 1
Teaser 1
Snel zoeken

Projectleider Asbestopleidingen

Werkzaamheden projectleider asbestopleidingen

Voor een overheids-relatie zoeken wij een interim projectleider opleidingen in asbestzaken.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de organisatie. Het team Strategie en Bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het programma Versnelling aanpak asbestdaken.

Project
Het multidisciplinaire programmateam richt zich op stimulering van collega-overheden en bedrijven om werk te maken van de vervanging van asbestdaken door de eigenaren. Daarvoor worden allerlei projecten gerealiseerd en hulpmiddelen ontwikkeld.

Opdracht omschrijving
De organisatie werkt samen met andere provincies en het Landelijk Programmabureau Asbestversnelling bij de stimulering van de aanpak van asbestdaken. Wij willen graag bevorderen dat er meer mensen worden opgeleid om asbestdaken te saneren. De taken worden mede in opdracht van de betrokken provincies vervuld.

taken en verantwoordelijkheid projectleider asbestopleiding

 • Samenwerking organiseren met landelijke partijen zoals Ascert, SZW, ISZW, OD-NL, opleidingsbranche, saneringsbranche om te komen tot afzonderlijke eisen en opleidingen voor daksaneringenmedewerkers;
 • Opleidingsbedrijven stimuleren om de vereenvoudigde opleiding aan te bieden;
 • Saneringsbedrijven stimuleren om medewerkers voor deze opleiding (en werk) aan te trekken;
 • Uitzendbureaus en/of andere bemiddelaars stimuleren om medewerkers voor deze opleiding (en werk) aan te trekken;
 • Gemeenten stimuleren, o.a. via de VNG, om uitkeringsgerechtigden en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt naar asbestbedrijven toe te leiden;
 • Samenwerkende provincies en landelijk programmabureau adviseren hoe meer mensen/bedrijven te interesseren zich toe te leggen op asbestdaksanering door het volgen van de vereenvoudigde opleiding.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De taken worden zeer zelfstandig uitgevoerd. De projectleider is ook verantwoording verschuldigd aan de andere betrokken provincies. Mede namens hen zal de programmaleider de opdracht begeleiden.

Vooraf staat niet vast hoeveel meer mensen kunnen worden opgeleid om asbestdaken te saneren. De projectleider zorgt voor maximale inzet van alle betrokken partijen om de beschikbaarheid van personeel voor asbestdaksaneringen te optimaliseren

Gevraagde kennis en vaardigheden

De projectleider asbestopleiding die wij zoeken:

 • beschikt aantoonbaar over tenminste 3 jaar werkervaring met het zelfstandig organiseren van samenwerking tussen (verschillende) overheden, belangenbehartigers en marktpartijen gedurende de afgelopen 10 jaar in de periode 2008-2018
 • aantoonbaar inhoudelijke kennis van en 2 jaar werkervaring met de ontwikkeling van opleidingsprogramma's in de technische sector en/of inhoudelijke kennis van en 2 jaar werkervaring met de asbestbranche en -regelgeving in de periode van 2008-2018.
 • aantoonbare ervaring met het in korte tijd verdiepen van kennis op andere terreinen dan de eigen expertise
 • aantoonbare werkervaring met het realiseren van complexe samenwerkingsprojecten onder tijdsdruk
 • heeft een eigen netwerk in een of meer van de betrokken verbanden (asbestbranche, opleidingsbranche, arbozaken).

Ons aanbod voor de projectleider

Het betreft een interim opdracht,

Startdatum: rond 15 oktober 2018
Einddatum: verwacht 1 oktober 2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16-24

Contactpersoon

Leo Eenkhoorn