Personeelselectief

0 Uren Contract

Wat is een 0-uren contract?

Een 0-uren contract is een arbeidsovereenkomst waarin geen werkuren zijn opgenomen. In plaats daarvan kan de werkgever de werknemer flexibel oproepen. Het 0-uren contract gaat uit van het principe ‘geen werk is geen loon’. Dat betekent dat de werkgever alleen loon betaalt over de gewerkte uren. Deze afspraak moet contractueel zijn vastgelegd.


Voor- en nadelen van 0-uren contracten voor werkgevers

Werknemers met een 0-uren contract kunnen door werkgevers maximaal flexibel ingezet worden. De werkgever roept de werknemer op wanneer hij of zij het nodig acht. Dat betekent dat er alleen loonkosten worden gemaakt wanneer het volgens de werkgever nodig is.

De plichten van werkgevers bij het 0-uren contract

Werkgevers hebben een aantal plichten ten aanzien van werknemers met een 0-uren contract:
Bij iedere oproep heeft de werknemer met een 0-uren contract recht op minimaal drie uur loon.


De werkgever is verder verplicht een werknemer met een 0-uren contract op te roepen als er werk ontstaat waar degene geschikt voor is. Het is bijvoorbeeld niet geoorloofd om een uitzendkracht in te zetten. 

De werkgever draagt werkgeverslasten af over de gewerkte uren. Zo geniet de werknemer met een 0-uren contract sociale bescherming. 

  • Is een werknemer met een 0-uren contract ziek? Dan moet de werkgever de ingeplande uren uitbetalen.
  • Werknemers met een 0-uren contract hebben recht op vakantiegeld. 
  • Werkgevers kunnen een 0-uren contract niet beëindigen door de werknemer niet meer op te roepen. 
  • Een tijdelijk 0-uren contract eindigt op de afgesproken einddatum. Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.
  • Een werknemer met een 0-uren contract kan na 6 maanden aanspraak maken op een vast aantal uren.


Wat zegt de wet over het 0-uren contract?

Volgens de wet mag in de eerste 6 maanden van een arbeidscontract van het principe ‘geen werk is geen loon’ worden uitgegaan. Na deze 6 maanden kan de werknemer een vast aantal uren claimen, waarover de werkgever een doorbetalingsverplichting heeft. Het urenaantal komt overeen met het gemiddeld aantal gewerkte uren van de voorafgaande 3 maanden. Ook als de werknemer niet wordt opgeroepen of ziek is moet de werkgever doorbetalen.
De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat er niet afgeweken mag worden van het maximum van 6 maanden dat een 0-uren contract mag duren. In de zorg is het 0-uren contract helemaal niet meer toegestaan


 

Payrolling, hét alternatief voor 0 - urencontracten

Met Payrolling kunnen werknemers flexibel ingezet worden, waarbij alleen betaald hoeft te worden voor de gewerkte uren. Het maximum van 6 maanden van een 0-uren contract geldt dan niet.

Daarnaast heeft payrolling nog meer voordelen voor werkgevers:

  • Geen doorbetalingsplicht bij ziekte; 
  • Geen omkijken naar salarisadministratie; 
  • Loonkosten worden voorgefinancierd; 
  • Klik op Payroll voor de overige voordelen!
Onze klanten