Interim personeel

PersoneelSelectief Interim
PersoneelSelectief heeft een ruim bestand van interim-personeel. Dit zijn vakbekwame mensen die in uw bedrijf kort tijdelijk of voor langere tijd kunnen functioneren bij bijvoorbeeld drukte, projecten, zwangerschapsverlof en ziekte.

 • Interim functies
 • Personeelselectief

In ons interim personeelsbestand hebben wij de volgende beroepsgroepen beschikbaar:

Interim Administratief

 • Interim controllers
 • Interim administrateurs

Interim Commercieel

 • Interim (commerciële) binnendienstmedewerkers
 • Interim accountmanagers, buitendienst

Interim Financieel

 • Interim financieel adviseurs
 • Interim financieel (bancair) medewerkers

Interim Techniek en Bouw

 • Interim accountmanagers techniek

De werknemers uit ons interimbestand zijn geselecteerd op opleiding (MBO / HBO / WO-niveau) en op ervaring.

Hoe werkt PersoneelSelectief Interim?

De voordelen voor werkgevers

Detachering / interim is het inlenen van werknemers van, in ons geval, PersoneelSelectief. Dit heeft voor u als ondernemer een aantal voordelen. Interimwerknemers werken op detacheringsbasis. Wat bij detacheringsbasis geldt is dat bij detacheringsbasis vooraf een vaste contracttermijn wordt afgesproken. Op uitzendbasis is dit niet het geval, hierbij heeft de werknemer, in dit geval de uitzendkracht, niet de verplichting om een traject "af te maken", maar kan tussentijds een andere baan aanvaarden. Wanneer huurt u een "interimmer" in en welke afweging moet u nemen om het wel of niet te doen? Interimwerk kan op basis van kortdurige- maar ook langdurige overeenkomsten. U huurt bij PersoneelSelectief onze interimwerknemer voor een bepaalde periode in. Als inlener bent u opdrachtgever van PersoneelSelectief. Omdat het detacheringsbureau de werkgever is, loopt u als inlener niet de risico's van ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding).

Overnemen op contract

In afwijking tot de meeste detacheringsbureaus biedt PersoneelSelectief haar klanten altijd de mogelijkheid om een gedetacheerde werknemer over te nemen, of "op contract te nemen". In sommige gevallen kan dit zelfs kostenloos.

Wat kost detacheren?

Detacheren is normaliter duurder dan het inhuren van personeel via een uitzendcontstructie. Omdat het detacheringsbureau het werkgeversrisico draagt, zal deze een deel van het risico verdisconteren in de opslag die zij op het uurtarief van de te detacheren werknemer hanteert. PersoneelSelectief slaagt erin door op een efficiënte manier te werken en met benadrukking van kostenreductie voor de klant om het detacheringstarief gelijk te houden met een uitzendtarief. Dit is uniek te noemen in de sector en zorgt ervoor dat interim-personeel een grotere mate van zekerheid geboden wordt tegen een aantrekkelijk tarief.

U kent iemand die u als interim-werknemer bij u wilt laten werken?

Indien u iemand kent, wiens kwaliteiten u hoog inschat en die u graag voor u wilt laten werken, zonder dat u direct een contract aan wilt bieden, kunt u op een efficënte wijze gebruik maken van PersoneelSelectief, dit is een flexibele oplossing en bovendien kostenbesparend.

Redenen voor detachering

De meest voorkomende redenen van ondernemers om mensen te detacheren zijn:

 • Ziektevervanging
 • Zwangerschapsverlof
 • Speciale projecten
 • Een verlengde proeftijd
 • Extra ondersteuning tijdens drukte
 • Flexibel inspelen op marktomstandigheden

Voordelen

Het voordeel van detachering is dat u gemakkelijk en snel aan hoogopgeleid personeel kan komen. PersoneelSelectief biedt u mensen aan waar u vervolgens een sollicitatiegesprek mee hebt. In overleg wordt bekeken of samenwerking mogelijk is. Deze werknemers hebben in de meeste gevallen reeds ervaring opgedaan in verschillende bedrijven. Dit kan een voordeel zijn, omdat ze brede kennis hebben. Het grootste voordeel van detacheren is dat u de mensen tijdelijk aan u bindt. Als de economie verslechterd of u heeft financieel wat minder ruimte, dan hoeft u geen mensen te ontslaan. Ook is het goed voor uw bedrijf om regelmatig nieuwe mensen in de onderneming te hebben. Zij komen weer met nieuwe ideeën en sporen de oude kern aan. Een mix van mensen die al langere tijd bij u werken en nieuwe mensen is ideaal.

Nadelen

Detachanten blijven altijd een beetje buiten het bedrijf. Ze weten dat ze er maar tijdelijk zullen zitten en kunnen daardoor met een andere instelling binnenkomen. Ook kennen ze de cultuur van uw bedrijf, hun collega’s en de werkzaamheden minder goed. U moet een detacheerder altijd inwerken. Ook krijgen ze vaak een relatief hoog salaris, wat hoger kan liggen dan dat van de mensen die al langer bij u werken. Dit kan voor scheve verhoudingen zorgen. PersoneelSelectief onderkent dit en speelt hierop in door kandidaten te selecteren die ervaring hebben opgedaan in een gelijksoortig bedrijf en waarvan de karaktereigenschappen en werkmentaliteit aansluit bij welke in de onderneming gebruikelijk zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Gedetacheerden kunnen een arbeidscontract van u krijgen, maar veel vaker komt het voor dat het detacheringsbureau de werknemer volledig in dienst neemt. Het voordeel is dat de detachant veel zekerheid heeft. U heeft altijd te maken met twee partijen, de detachant en het bureau waarmee u het regelt. Dat houdt in dat een detachant niet alleen met zijn bureau maar ook met u moet overleggen over vakanties bijvoorbeeld. U als ondernemer blijft ook verantwoordelijk voor de medewerker op de werkvloer. PersoneelSelectief monitort de werknemer gedurende het detacheringstraject om calamiteiten in het traject te voorkomen. Bij eventuele calamiteiten zal PersoneelSelectief ook actie ondernemen, uiteraard in overleg met de opdrachtgever, om tot oplossingen te komen.

Contact Wilt u meer weten van het inhuren van werknemers via PersoneelSelectief? Bel ons gerust!

Onze mensen

Ton Rijke
Ton Rijke
Renate Eenkhoorn
Renate Eenkhoorn
Jeroen Beens
Jeroen Beens
Leo Eenkhoorn
Leo Eenkhoorn
Johan Eenkhoorn
Johan Eenkhoorn
Henk Visscher
Henk Visscher
Copyright © 2020 PersoneelSelectief   |  Disclaimer / Privacy   |  Algemene Voorwaarden   |  Payroll   |  Sitemap