DISCLAIMER / PRIVACY

Disclaimer / privacybeleid www.personeelselectief.nl

Niets van onze website(s) mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van PersoneelSelectief Vof en PersoneelSelectief B.V; nader te noemen PersoneelSelectief. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

PersoneelSelectief wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website(s) of de inhoud daarvan of bijbehorende applicaties, database, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.
De informatie die op onze website(s) wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd, ditzelfde geldt voor de toegang tot (andere) onderdelen van of via deze sites of toepassingen van/via deze sites. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Privacyverklaring

Voor onze uitgebreide privacyverklaring verwijzen wij naar deze link: Privacyverklaring PersoneelSelectief
Copyright © 2021 PersoneelSelectief   |  Disclaimer / Privacy   |  Algemene Voorwaarden   |  Payroll   |  Uitzendbureau Zwolle   |  Sitemap